Back to Exams
पोलीस भरती 2017 च्या प्रश्नपत्रिका
पोलीस भरती 2017 च्या प्रश्नपत्रिका

200.00 100.00
Expiry : 01-01-1970
Exams : सातारा पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | सांगली पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | कोल्हापूर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | सिंधुदुर्ग पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | रत्नागिरी पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | बीड पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | पालघर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | ठाणे शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नाशिक शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नवी मुंबई पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | वर्धा पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | लातूर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | धुळे पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | यवतमाळ पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | उस्मानाबाद पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | हिंगोली पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नांदेड पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | वाशिम पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | जळगांव पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | गडचिरोली पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | चंद्रपुर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | मुंबई शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नागपुर शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नंदुरबार पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | औरंगाबाद शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | पुणे ग्रामिण पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | नागपूर लोहमार्ग पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.2 पुणे पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.3 जालना पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.5 दौंड पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.7 दौंड (बॅण्डसमन) पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.8 मुंबई पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.11 नवी मुंबई पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | अहमदनगर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका | पुणे शहर पोलीस भरती 2017 ची प्रश्नपत्रिका |

Poduct Description

पोलीस भरतीसाठी साठी इच्छुक असणा-या प्रत्येक उमेदवाराकडे असायलाच हवे असे हे पॅकेज आहे. शहरी पोलीस, ग्रामीण पोलीस, रेल्वे पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल, कारागृह पोलीस अशा विविध विभागातील पोलीस भरतीसाठी या पॅकेज उपयोग करता येईल. अंकगणित, बुद्धीमत्ता, सामान्य ज्ञान, मराठी या पोलीस भरतीसाठी आवश्यक विषयाच्या सरावासाठी हे पॅकेज अत्यंत उपयुक्त आहे. दहा पुस्तके दहावेळा वाचण्यापेक्षा मोबाईल/कॉम्प्युटर द्वारे सवडीनुसार आणि हवा तेंव्हा सराव करा. तुमच्या मोबाईल/ कॉम्प्युटर मध्ये हे पॅकेज असेल तर इतर कोणतेही पुस्तक वाचण्याची आवश्यकता तुम्हाला भासणार नाही. या पॅकेज च्या सहाय्याने कमी व फावल्या वेळात जास्तीत जास्त सराव करू शकता.