Back to Exams
पोलीस भरती 2016 च्या प्रश्नपत्रिका
पोलीस भरती 2016 च्या प्रश्नपत्रिका

200.00 100.00
Expiry : 01-01-1970
Exams : सोलापुर शहर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | सांगली जिल्हा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | ठाणे शहर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 9 अमरावती पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 03 जालना पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | भंडारा जिल्हा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | सिंधुदुर्ग पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नागपुर ग्रामीण पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | जळगाव पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | कोल्हापुर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | रायगड पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | सोलापुर ग्रामीण 2016 पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | अहमदनगर पोलीस 2016 पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | बुलढाणा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | बीड पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नांदेड पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 2 पुणे पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 10 सोलापुर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र 5 दौंड पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र 14 औरंगाबाद पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 15 गोंदिया पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | परभणी पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | लातूर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | चंद्रपूर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | वाशिम जिल्हा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | वर्धा जिल्हा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | अमरावती पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | उस्मानाबाद पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.8 मुंबई पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | पुणे शहर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | मुंबई पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.1 पुणे पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नंदुरबार पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.13 गडचिरोली पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नवी मुंबई पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 12 हिंगोली पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र. 04 नागपुर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | औरंगाबाद शहर पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | SRPF गट क्र.7 दौंड पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | नागपुर लोहमार्ग पोलिस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | पुणे ग्रामीण पोलिस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका | सातारा जिल्हा पोलीस भरती 2016 ची प्रश्नपत्रिका |

Poduct Description

पोलीस भरतीसाठी साठी इच्छुक असणा-या प्रत्येक उमेदवाराकडे असायलाच हवे असे हे पॅकेज आहे. शहरी पोलीस, ग्रामीण पोलीस, रेल्वे पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल, कारागृह पोलीस अशा विविध विभागातील पोलीस भरतीसाठी या पॅकेज उपयोग करता येईल. अंकगणित, बुद्धीमत्ता, सामान्य ज्ञान, मराठी या पोलीस भरतीसाठी आवश्यक विषयाच्या सरावासाठी हे पॅकेज अत्यंत उपयुक्त आहे. दहा पुस्तके दहावेळा वाचण्यापेक्षा मोबाईल/कॉम्प्युटर द्वारे सवडीनुसार आणि हवा तेंव्हा सराव करा. तुमच्या मोबाईल/ कॉम्प्युटर मध्ये हे पॅकेज असेल तर इतर कोणतेही पुस्तक वाचण्याची आवश्यकता तुम्हाला भासणार नाही. या पॅकेज च्या सहाय्याने कमी व फावल्या वेळात जास्तीत जास्त सराव करू शकता